Ochrana ​​osobních ​​údajů 

Registrací na webu https://viktorietiw.cz/ návštěvník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené ve formulářích na tomto webu. Na svém webu shromažďuji pouze ty údaje, které opravdu potřebuji pro komunikaci se svými čtenáři a zákazníky. Díky těmto informacím vám mohu nabídnout zajímavé slevy, akce či novinky ze svého blogu. V této části, věnované ochraně osobních údajů, vás chci informovat o tom, jaké údaje potřebuji a k čemu je používám. 

Správce ​​osobních údajů 

Správcem osobních údajů je Stanislava Otrubová, alias Viktorie Tiw, IČO: 05673810, Brněnská 26, Hodonín 695 01, pro níže uvedené účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě, že odmítnete uvést požadované údaje, případně uvedete chybné údaje je možné, že nebudete mít nárok například na stažení e-booku, získání slevy či zakoupení nabízených služeb a produktů. 

Zpracování​​ osobních ​​údajů 

Osobní údaje budou zpracovány se souhlasem daného návštěvníka a to automaticky. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány, ani sdělovány žádné třetí osobě. Jsou čistě jen pro soukromé účely poskytovatele daných služeb a to Stanislavy Otrubové, alias Viktorie Tiw. 

Vaše ​​práva 

Jako osoba, jejíž osobní údaje budou zpracovány, máte v souladu s § 12 Zákona právo požádat provozovatele webu Stanislavu Otrubovou, alias Viktorii Tiw o informaci o zpracování vašich osobních údajů. Především o účelu zpracování osobních údajů. Dále máte právo přístupu ke svým údajům. Právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 Zákona. Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresách uvedených níže. 

Odběr ​​novinek 

Uvedením své e-mailové adresy souhlasíte se zasíláním novinek z webové stránky https://viktorietiw.cz/ prostřednictvím elektronického kontaktu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Na tento e-mail vám budou chodit novinky a tipy z blogu a dalších kanálů. V každém e-mailu je možnost se kdykoliv odhlásit z odběru těchto obchodních novinek. 

Obchodní​​ sdělení 

Uvedením své e-mailové adresy souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Na tento e-mail vám mohou přijít novinky o akcích, slevách či možnostech získat zajímavé slevy či bonusy navíc. V každém e-mailu je možnost se kdykoliv odhlásit z odběru těchto obchodních novinek. 

Soutěže, ​​aktivity​​ a ​​průzkumy 

V případě pořádání jakýchkoliv soutěží, průzkumů či dalších aktivit na webu jsou po vás požadovány pouze informace, které jsou nezbytně nutné pro tyto potřeby jako je e-mail, jméno a příjmení. Všechny tyto údaje slouží pouze pro shromažďování odpovědí, vyhodnocování při soutěžích a případnou e-mailovou komunikaci. 

Žádné ​​poskytnutí​​ informací​​ třetím​​ osobám 

Pokud své informace sdělíte ať už jakýmkoliv způsobem, vždy zůstanou pouze v soukromých účelech provozovatele webu. Nikdy nebudou předávány třetím osobám bez vašeho souhlasu. Stanislava Otrubová, alias Viktorie Tiw se snaží chránit vaše osobní údaje před předvídatelným nebezpečím. 

Změnili​​ jste ​​jméno​​ či ​​adresu? 

Pokud budete chtít změnit vaše kontaktní informace, vymazat vaše jméno z databáze kontaktů, či odhlásit se z odběru novinek napište o tom provozovateli webu Stanislavě Otruboví, alias Viktorie Tiw a to na níže uvedené adresy či přes kontaktní formulář na webových stránkách. 

Kontakt: 

e-mail: vikate@centrum.cz 

sídlo: Stanislava Otrubová, alias Viktorie Tiw, Brněnská 26, Hodonín 695 01

IČO: 05673810; zapsána v živ. rejstříku Městského úřadu Hodonín

Účinnost 

Tato ochrana osobních údajů nabývá účinnosti dne 1.1.2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://viktorietiw.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem.